Dienstverlening

Verander- en interimmanagement

Organisatieveranderingsprocessen zijn in de wereld van vandaag een noodzakelijk onderdeel van jouw bedrijfsvoering. Je zit over het algemeen ofwel in een voorbereidende fase, midden in een verandertraject, of je bent bezig om de “new way of working” verder te verankeren. ImProve is beschikbaar als sparringpartner aan de zijlijn, of meer hands-on als interim manager om jouw organisatieveranderingsproces te begeleiden. Wij leggen de focus op de impact van verandering, en faciliteren de beweging van individuen en teams van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Verandermanagement is een breed werkveld met een scala aan mogelijke benaderingen. Ondersteunend aan het proces werken we met die instrumenten die in jouw situatie de meest effectieve ondersteuning bieden.

Teamontwikkeling

Goed functionerende teams zijn de ruggengraat en de motor van elke organisatie. Echter, het creëren van high performance teams is niet vanzelfsprekend. Vaak gaat het mis zonder dat men de vinger erop kan leggen waar het precies aan ligt. De aanpak van ImProve begint ermee dat we aansluiten bij het team waar het op dit moment is qua ontwikkelingsfase. Samen onderzoeken we hoe de ongewenste situatie in stand gehouden wordt. We kijken wat past bij jouw organisatie en mensen en bij de specifieke vraagstukken die er spelen. Patronen worden inzichtelijk en kunnen doorbroken worden, nieuwe afspraken en processen vervangen wat niet werkte, en kennis en inzicht kunnen nu functioneel worden ingezet. Teamleden leren eigenaarschap nemen van hun eigen ontwikkeling, voor nu en de langere termijn, met aandacht voor zowel inhoud als proces. Wat levert dat op? Er komt energie, creativiteit en focus vrij voor de taak waar het team voor staat: bijdragen aan het succes van jouw organisatie!

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling vergroot de individuele capaciteit van mensen om te excelleren in leidinggevende rollen. Want niet iedereen met uitstekende inhoudelijke capaciteiten en de drive om het voortouw te nemen is van nature een effectief leidinggevende. We werken bijvoorbeeld aan het creëren van draagvlak. Mensen leren hoe ze hun impact vergroten, om zo effectiever tot succesvolle realisatie van taakdoelen te komen. Daarnaast besteden we aandacht aan het leren faciliteren van de ontwikkeling van anderen, zowel van teams als van individuele medewerkers. Vanuit vertrouwen medewerkers in hun kracht kunnen zetten, hoe verschillend ze ook zijn. Elk traject is uniek en aangepast aan de mensen die we begeleiden. Een aantal aspecten komt in ieder geval aan bod: 1) Inzicht in en doorbreken van patronen, 2) Verbinding maken vanuit vertrouwen, 3) Authentiek en effectief leiderschap en 4) LEAN Management

Persoonlijke ontwikkeling

ImProve biedt persoonlijke begeleiding gericht op specifieke ontwikkelthema’s, of gedurende langere tijd als breed georiënteerde sparringpartner, ondersteunend aan carrière- of levenspad. Met aandacht voor de mens achter de professional, en met rust en ruimte voor de uitdagingen die we allemaal tegenkomen als we het leven ten volle aangaan. Juist die leveren vaak het meeste op aan inzicht, groei en nieuwe mogelijkheden. Dat is niet altijd makkelijk, we noemen het niet voor niks “groeipijn”. Het helpt dan om samen een stuk af te leggen met iemand die een heldere spiegel voorhoudt, vriendelijk en met compassie, maar zonder dat je wegkomt met oude vermijdingsstrategieën. Met aan het eind de diepe tevredenheid van uitrusten op een bergtop na een lange klim, wetend dat je dit nieuwe uitzicht helemaal zelf mogelijk gemaakt hebt.